00386 (0) 1 4231 462 pharmachem@siol.net
IECORIS ASELLI OLEUM A Ph.Eur.

maščobno olje farmacevtske kakovosti pridobljeno iz svežih jeter rib vrste Gadus Morhua L. in drugih vrst rib družine Gadidae s kuhanjem in kasnejšo mrzlo filtracijo, ima določeno vsebnost vitamina A in D

Pakiranje:

1L

ANALIZNI IZVID – SERIJA: 8003727001
ANALIZNI IZVID – ROK UPORABNOSTI: 11.2019


ANALIZNI IZVID – SERIJA: 8003906001
ANALIZNI IZVID – ROK UPORABNOSTI: 04.2020


ANALIZNI IZVID – SERIJA: 8003727001
ANALIZNI IZVID – ROK UPORABNOSTI: 11.2020


ANALIZNI IZVID – SERIJA: 8004742330
ANALIZNI IZVID – ROK UPORABNOSTI: 04.2021


ANALIZNI IZVID – SERIJA: 8005296002
ANALIZNI IZVID – ROK UPORABNOSTI: 10.2021


ANALIZNI IZVID – SERIJA: 8006235001
ANALIZNI IZVID – ROK UPORABNOSTI: 01.2022


ANALIZNI IZVID – SERIJA: 8007109001
ANALIZNI IZVID – ROK UPORABNOSTI: 09.2022


ANALIZNI IZVID – SERIJA: 8007109003
ANALIZNI IZVID – ROK UPORABNOSTI: 03.2023


ANALIZNI IZVID – SERIJA: 8008353002
ANALIZNI IZVID – ROK UPORABNOSTI: 12.2023

* podvržen režimu plačila trošarine
** popolni denaturant, ni podvržen režimu plačila trošarine